بانک مرکزی آمریکا برای کسب جوایز کارت اعتباری مدت زمان طولانی می کند

آوریل 22, 2020

مانند سایر صادرکنندگان اصلی در طول همه گیر COVID-19 ، بانک مرکزی آمریکا ® به دارندگان کارت اعتباری واجد شرایط بیشتری برای پاسخگویی به نیازهای هزینه برای به دست آوردن پاداش ثبت نام می دهد. صادر کننده نماینده بانک تأیید كرد كه ارائه 90 روزه برای حساب های مصرف كننده و كسب و كارهای كوچك […]