مسافران ورودی جهانی اکنون 18 ماه فرصت تجدید دوره دارند

آوریل 24, 2020

توجه: NerdWallet به شدت از مسافرت در آینده نزدیک دلسرد می کند در حالی که coronavirus همچنان در حال گسترش است. برای محدودیتهای راهنمایی و سفر فعلی ، وب سایتهای CDC و وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه را بررسی کنید. لطفا از مطالب این مقاله فقط برای اطلاع رسانی در مورد برنامه های سفر […]

چرا روز زن جشن گرفته می شود؟ برخی از حقایق جالب درباره روز جهانی زن

آوریل 23, 2020

وقتی نیمی از ما عقب نشینی کنیم ، همه نمی توانیم موفق شویم. ما خواهران خود را در سرتاسر جهان می خواهیم که شجاع باشند – قدرت را در درون خود در آغوش بگیرند و از پتانسیل های کامل خود آگاه شوند. – ملاله یوسف زی 25 سال گذشته شاهد یک تحول شدید فرهنگی ، […]