از نکاتی بپرسید: چگونه می توانم تابستان امسال سفر کنم؟

ژوئن 9, 2020

بعد از ماه ها سگ خود را در همان شعاع سه بلوک لس آنجلس پیاده کردیم ، من و همسرم برای آماده سازی مناظر آماده بودیم. ما تصمیم گرفتیم برای تابستان به ایالت منزل مونتانا سفر کنیم. سؤال تنها این بود: چگونه باید به آنجا برسیم؟ اگر شما نیز مانند من ، قصد سفر در […]