پوشش بازپرداخت اجاره چیست؟

آوریل 23, 2020

بازپرداخت اتومبیل اجاره ای به گونه ای طراحی شده است که وقتی وسیله نقلیه اصلی شما نیست ، حرکت شما را حفظ کند. این پوشش هزینه های کرایه اتومبیل را در حالی که اتومبیل شما در مغازه است ، پرداخت می کند ، حتی اگر شما مقصر باشید. بیمه نامه اتومبیل معمولاً با بازپرداخت اجاره […]