4 نکته تخصصی برای استخدام شدن از خانه

جولای 6, 2020

شکار همواره کمی استرس زا بوده است. خوب ، بسیار استرس زا همه گیر مطمئناً این مسئله را برطرف نکرده است. بلکه در حال تغییر چشم انداز است. میلیون ها آمریکایی که تازه کار نشده اند همزمان کار را تعقیب می کنند. استخرهای متقاضی نیز با گسترش کار از راه دور به لحاظ جغرافیایی گسترش […]