اعتبار بدهی کارت اعتباری در سه ماهه دوم سال 2020 به شدت کاهش می یابد

آگوست 17, 2020

بدهی خانوار به طور کلی از سه ماهه اول سال 2020 به دوم کاهش یافت – اما چرخش بدهی کارت اعتباری افت قابل توجهی را تجربه کرد. در یک سال معمولی ، بدهی کارت اعتباری در سه ماهه اول به عنوان مردم کاهش می یابد. تحقیقات NerdWallet نشان داده است که صورتحساب تعطیلات را پرداخت […]