آزمون بحران: آیا مشاور مالی شما واقعاً به شما کمک می کند؟

آوریل 23, 2020

سقوط بازار سهام فقط آزمایش ویژگی های سرمایه گذاران نیست. رکود ناگهانی همچنین می تواند نوع مشاور مالی شما را نشان دهد. برخی از مردم با وحشت خود متوجه می شوند که با کلاهبرداران آشکار برخورد کرده اند. طرح های پونزی از جمله موارد منفی است که وقتی بازارها خراب می شوند ، به عنوان […]