یک کت و شلوار بزرگ یا کاپشن را انتخاب کنید تا احساس راحتی و اطمینان کنید


 نازک متناسب مردان Tixedo مردان ابری
هم اکنون خریداری کنید

این کت و شلوار مردانه 2 تکه با بسته شدن دکمه است. این پارچه با یک پارچه مخصوص صاف و نرم طراحی شده است که باعث می شود رنگ تابش رنگ در زیر چراغ های مختلف کمی متفاوت باشد.

دارای یک حلقه به اوج ساتن ، دریچه وسط ، بسته شدن دکمه ها و دو جیب فلپ است.